Защита на лични данни

Поверителността на данните е от особена важност за нас. Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-точна информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, Астрологос ООД, ЕИК 204172750, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ 145А, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.jorjeia.com се притежава от АСТРОЛОГОС ООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. АСТРОЛОГОС ООД се стреми да Ви предостави достъпна и точна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. АСТРОЛОГОС ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

АСТРОЛОГОС ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на АСТРОЛОГОС ООД. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на АСТРОЛОГОС ООД. 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които АСТРОЛОГОС ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на АСТРОЛОГОС ООД и предоставяте информация на Дружеството.

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

- уебстраницата, която ви е препратила към нас;

- IP-адрес;

- дата и продължителност на достъпа;

- запитването на потребителя;

- количеството на прехвърлените данни;

- информация за браузъра и операционната система, които ползвате;

- гео локация.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

- За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;

- За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, адрес за доставка на поръчаните стоки;

- При запитване във формата за контакт - име, e-mail адрес, телефон за контакт;

- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за АСТРОЛОГОС ООД са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин;

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на АСТРОЛОГОС ООД на основание сключването на договор;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;

- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно предстоящи отстъпки. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

VI.COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ.

VI.I. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да направим посещенията ви на страницата на АСТРОЛОГОС ООД възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“.

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Написаното по-долу има за цел да Ви даде  необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които АСТРОЛОГОС ООД използва на интернет страницата си. Обръщаме внимание на факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

VI.II. КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ АСТРОЛОГОС ООД?

Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо консуматива за принтер, които сте закупували преди.;

- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от АСТРОЛОГОС ООД на интернет страници на външни партньори

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

АСТРОЛОГОС ООД не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. АСТРОЛОГОС ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

VII.I. Facebook

Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. АСТРОЛОГОС ООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от АСТРОЛОГОС ООД.

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook.

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

VII.II. Google Analytics:

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

VII.III. Google AdWords
Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на www.АСТРОЛОГОС ООД се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките тук). АСТРОЛОГОС ООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

В дадени случаи АСТРОЛОГОС ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на АСТРОЛОГОС ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. 

За случаите, в които АСТРОЛОГОС ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на АСТРОЛОГОС ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – АСТРОЛОГОС ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

IX. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ.

АСТРОЛОГОС ООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

АСТРОЛОГОС ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на АСТРОЛОГОС ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на АСТРОЛОГОС ООД до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

За случаите, в които АСТРОЛОГОС ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на АСТРОЛОГОС ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

XI. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата „Политика за защита на личните данни“, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ.

Ако сте предоставили Ваши лични данни на АСТРОЛОГОС ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на АСТРОЛОГОС ООД;

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от АСТРОЛОГОС ООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас като изпратите имейл на АСТРОЛОГОС ООД

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

XIII. ДЕЦА.

Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на АСТРОЛОГОС ООД, свържете се с нас и ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

Възможно е периодично да актуализираме своята „Политика за защита на личните данни“. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната „Политика за защита на личните данни“.

XV. Данни за контакт.

Ако желаете да ни зададете въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни на АСТРОЛОГОС ООД, моля свържете се с нас на адрес: support@jorjeia.com

 

 

 

 

Protection of personal data

Trusting this is of major importance to us. We strive for websites that are not user-friendly and contain the most accurate information that may be of interest to you. Care is used and used to use so you can rest assured that you can see the data and the rights to save.

I. INTRODUCTION

Perform business, Astrologos OOD, UIC 204172750, with registered office and management address: Plovdiv, 145A Brezovsko shose Str., Processing information, between individual and personal, up-to-date personal data.

This website www.jorjeia.com is owned by Astrologos Ltd. and is operated by the Company in accordance with the requirements of the Law on Protection of Private Data and the Deployment of Proper Survey,and not only by the General Data Protection Regulation (EU) from 2016/679 ("GDPR") ,

This Policy is intended to inform You of the way in which we process Your personal data as a administrator of personal information, as well as Your rights. ASTROLOGOS Ltd. strives to provide you with accessible and accurate information on its website.

Personal data protection is of sudden importance to us. ASTROLOGOS Ltd. does not sell Your data to other companies or individuals. If you have data, you may use third-party data that is generated by them that process information on our behalf, follow instructions, and apply our standard to protect Your personal information. Ours strive to be as clear, specific and transparent as possible in the data processing information of Your personal data that is presented.

II. WHAT IS PERSONAL DATA?

Personal data may contain any information that can be identified or identifiable by an individual (such as email address, names, age, date of birth, telephone, etc.).

III. COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA.

ASTROLOGOS Ltd. collects, replies, works and processes Your personal data, which is needed by the Company for the provision of services and goods of ASTROLOGOS Ltd. The provision of this information is entirely voluntary. Your data is used to manage Your account on our website and manage Your purchases. It can be also use for statistical purposes that are related to other similar services at the level, as well as marketing activities of ASTROLOGOS Ltd.

The following are examples of Your personal information that ASTROLOGOS Ltd. may collect, as well as the ways in which we may use it. Detailed information about the different types of data we You will find when You use the service of ASTROLOGOS Ltd. and to provide personal information to  the Company.

Whenever a user logs out of his website and logs into his menu, we receive information in the form of an information protocol with the following information:

- the web page that referred you to us;

- IP address;

- date and performance of visitors;

- user subscription;

- the amount of data transferred;

- information about the browser and operating system you are using;

- geo location.

IV. WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT?

- To create an online store profile, manage access and identify your account: two names and an email address;

- For orders and / or contracts to deliver goods: two names, e-mail address, contact telephone, delivery address of the goods ordered;

- Upon request in the contact form - name, e-mail address, telephone number;

- To issue an invoice and process it - your names, invoice address, shipping address, email address, payment method used, payment amount and product (s), date of purchase. It is also possible to require personal data that are mandatory according to the regulations;

V. FOR WHAT PURPOSES AND FOR WHAT REASONS DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

The main activities, goals and reasons that relate to the processing of personal data for ASTROLOGOS Ltd. are:

- Management activities of our web store.

- Data for the purposes of fulfilling an order made from the online store of ASTROLOGOS Ltd. based on the conclusion of a contract;

- Accounting and invoicing for purchases and e-commerce based on our legal obligation to do so;

- Activities to manage your profile on our website;

- Data related to managing your access (identification) based on your consent.

The personal information we collect allows us to keep you posted on upcoming discounts. We use personal information because it helps us to develop, deliver and improve our products, services, content and advertising.

VI.COOKIES AND OTHER TECHNOLOGIES.

VI.I. USE  OF COOKIES

To make your visits to the website of ASTROLOGOS Ltd. as functional as possible, we use the so-called. Cookies.

Cookies are small text files that are stored on your hard drive.

Cookies are small files of information stored in your web browser (data on language used, connection time, web pages visited) or hard drive when you visit the site. The following is intended to give you the necessary and comprehensive information about the cookies that ASTROLOGOS Ltd. uses on its website. Please note that if you share the use of your device with others, the personalized nature of cookies may also change.

 

 

VI.II. WHAT ARE THE TYPES OF COOKIES USED BY ASTROLOGOS LTD?

The website uses cookies to facilitate your navigation. The following cookies are used:

- Cookies necessary for your search to function, enabling you to use the basic functionality such as "shopping cart" management and maintain your possible identification throughout the search;

- Custom cookies that allow you to visit the web pages in a personalized way based on your previous visits, purchases, and more. Allows you to find faster printer supplies you purchased earlier .;

- Advertising cookies that allow you to receive offers from ASTROLOGOS Ltd on external partner websites

You can set your browser to not save cookies or delete previously saved cookies. If you would like to take advantage of these features, please contact the manufacturer of your web browser.

ASTROLOGOS Ltd. is not responsible if the Internet browser you use does not support the usage control, cancellation or deletion of stored cookies. If you disable cookies or delete them already, depending on the type of cookies, the functioning of the site may be impaired.

VII. SOCIAL MEDIA

Your access to social networks such as Facebook, Google +, YouTube, Twitter and more provides separate registration and acceptance of the Terms of Service for these sites. ASTROLOGOS Ltd. is not responsible for the protection of your personal data when accepting these General Terms and Conditions and in this connection it is necessary to familiarize yourself with the General Terms and Conditions of these sites.

VII.I. Facebook

This online application uses the Social Plugins ("Plugins") on the facebook.com social network, maintained by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. ("Facebook").

Plugins are recognized by the Facebook logo (white "f" on a blue background or "thumbs up") or recognized by the "Facebook Social Plugin".

When you log in to a web page, your browser will immediately make a direct connection to Facebook's servers. The content of this Plugin will be transmitted directly from Facebook to your browser, which will link it to the Website. ASTROLOGOS Ltd. cannot influence the amount of data that Facebook collects with the help of these Plugins. Therefore, through the following link, we inform you only of what we know http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

By connecting to these Plugins, Facebook receives information that our respective website or platform has been visited. If you are logged in to Facebook, Facebook may add this visit to your account. If you interact with these Plugins, e.g. press the Like button or post a comment, the relevant information will be immediately transferred from your browser to Facebook and stored there. If you are not logged in to Facebook, Facebook still has the ability to understand your IP address and save it.

These Facebook Plugins can be attached by site operators to their own websites or platforms. With one click on these Plugins, Facebook registered users can automatically leave a message on their Facebook profile that they like the information from the links of the site operator. The Facebook-connected Plugin "communicates" instantaneously with Facebook, and when sent to the website, sends the data to Facebook - even if the user has not clicked on Plugins.

Through the so-called iFrame connection, the browser loads, in addition to the page being launched, an additional smaller "page to page" that contains the corresponding Plugin. In the case of a Plugin belonging to Facebook, this iFrame link or source text is entirely from Facebook and cannot be controlled or processed by ASTROLOGOS Ltd.

If the browser later reconnects to the social network server, the cookie is transferred and may help to create an account. For users who sign up later, a link to the cookie information is also possible.

If the user is logged in to the current Facebook session, information about the page and the cookie is transmitted, and this session identification information may be assigned to the corresponding account.

We are not aware of the scope of the data and the purposes for which it is collected and how it is used by Facebook. For information about your rights and setup options for protecting your personal information, please contact Facebook Inc. or follow the instructions on Facebook's privacy policy.

With Add-ons you can block Facebook-Social-Plugins for your browser using, for example, "Facebook Blocker".

VII.II. Google Analytics:

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called cookies, which are text files stored on your computer to allow users to analyze the use of their site. Information about the use of this site obtained through cookies is generally transmitted and stored by Google on servers in the United States. This site has IP depersonalization enabled, which is why Google will partially delete the IP address of a consumer in the Member States of the European Union, as well as in other countries under the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent and partially deleted on servers in the US. Upon the assignment of the operator of this website, Google will use this information to evaluate the use of the site, to report on web activity and to provide the site operator with other services related to the use of the site and the use of the internet to the site. Google will not associate the IP address sent from your browser through Google Analytics with other data stored by Google.

You can prevent cookies from being recorded through the appropriate settings on your browser. Please note that if you do this you may not be able to use all the features of this site.

In addition, you may prevent the collection of cookie-related data related to your use of the site (including your IP address) by Google, as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser located at the following URL, plugin. Please note that the use of the browser plug-in is restricted to the appropriate browser and the appropriate computer and cannot be deleted after installation in order to maintain Google Analytics deactivation. You can find Google's privacy policy at http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

You can also exclude Google Analytics data collection by clicking the following link. An Opt-Out-Cookie will be created on your computer, which prevents your data from being collected in the future when you visit this site.

VII.III. Google AdWords

This website uses Google AdWords, a remarketing and behavioral targeting service provided by Google. With this service, advertising at www.ASTROLOGOS LTD connects to the Adwords ad network through cookies (see cookie information here). ASTROLOGOS Ltd. does not identify or collect consumer data through Google AdWords. You can opt out of advertising with Google AdWords here.

VIII. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA.

In some cases, ASTROLOGOS Ltd. may disclose certain personal information to strategic subcontractors who work with us to provide products and services related to the Company's business or to assist ASTROLOGOS in marketing to customers. Personal information will only be shared by us for the purpose of improving our products, services and advertising; it will not be shared with third parties for their marketing purposes.

In cases where ASTROLOGOS Ltd. shares information about you with third parties - suppliers of ASTROLOGOS Ltd., the Company has mechanisms in place to ensure that they provide a level of data protection according to the agreed standard for this. Your information is considered confidential and our partners.

It may be necessary - by law, in litigation, in litigation and / or at the request of public and governmental authorities in or outside your country of residence - ASTROLOGOS Ltd. to disclose your personal information. We may also disclose information to you if we determine that such disclosure is necessary or appropriate for national security, law enforcement or other issues of public concern.

We may also disclose information to you if we determine that such disclosure is reasonably necessary to enforce our terms and conditions or to protect our activities or users. In addition, in the event of a reorganization, merger or sale, we may transfer any and all personal information collected to the third party concerned.

IX. THIRD COUNTRY TRANSFER.

ASTROLOGOS Ltd. does not transfer your data to third countries outside the EU as a rule.

X. PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION.

ASTROLOGOS Ltd. takes precautionary measures - including administrative, technical and physical measures - to protect your personal information from loss, theft and misuse, as well as from unauthorized access, disclosure, modification or destruction.

When you post in forums, chat rooms or social networking services, the personal information you share is visible to other users and may be read, collected or used by them. You are responsible for the personal information you choose to provide in these cases.

All employees of ASTROLOGOS Ltd. are obliged to preserve the confidentiality of your information, as well as to observe the applicable organizational and technical measures for its protection. Access to your data by ASTROLOGOS Ltd. employees is limited to the extent necessary for the performance of their duties.

In cases where ASTROLOGOS Ltd. shares information about you with third parties - suppliers of ASTROLOGOS Ltd., the Company has mechanisms in place to ensure that they provide a level of data protection according to the agreed standard for this.

XI. STORAGE OF PERSONAL INFORMATION.

We will retain your personal information for a period necessary to fulfill the purposes set out in this "Privacy Policy" unless we are required by law to retain it for a longer period. According to the type of data and the purpose for which it was collected, a storage period is set, with which the information will be permanently deleted.

XII. YOUR RIGHTS IN RELATION TO YOUR DATA.

If you have provided your personal information to ASTROLOGOS Ltd., you have the following options at all times:

- to check the accuracy, completeness and timeliness of your contact information by logging into your account on the website of ASTROLOGOS Ltd.;

- the right of access to your personal data processed by ASTROLOGOS Ltd.;

- the right to request that your personal data be corrected, deleted or blocked;

- the right to portability of data in a structured, widely used and machine-readable format;

- the right to object at any time to the processing of your personal data when there are legitimate reasons for doing so;

- the right to refuse to process your personal data for the purposes of receiving an email newsletter and other marketing communications, etc .;

- the right to complain to the Data Protection Commission if you believe that your data protection rights have been violated.

If you would like to exercise your rights or to opt out of receiving the newsletter and other marketing communications, you may contact us by sending an email to ASTROLOGOS Ltd.

We may refuse to process requests that are unreasonably repeated, require disproportionate technical efforts, compromise the privacy of other users, requests that are extremely impractical or that are not legally required to be accessed.

The exercise of your rights, when they are not recurring and unfounded, is not subject to a fee.

XIII. CHILDREN.

We do not collect personal information from children under the age of 16. If we learn that we have collected personal information from a child under the age of 16, we will take steps to delete the information as soon as possible. If parents and / or legal representatives of children find that children under their care have given their information to ASTROLOGOS Ltd., contact us and we will delete the information as soon as possible.

XIV. POLICY VALIDITY AND UPDATES.

We may periodically update our "Privacy Policy". In the event of a change in this policy, a notice will be posted on our website as well as an updated "Privacy Policy".

XV. Contact data.

If you would like to ask us questions related to this policy or the protection of personal data of ASTROLOGOS Ltd., please contact us at: support@jorjeia.com