Поверителност

АСТРОЛОГОС се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин  www.jorjeia.com.

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от “АСТРОЛОГОС” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204172750 , ИН по ЗДДС: BG204172750, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, жк -Цар Иван Асен II  №6, бл.- вх.- ет.4 ап.13, тел.за контакт  0877441 555; 0888188054  и електронна поща: ralica@jorjeia.com, d.giurova@jorjeia.com.

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни: 

Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от АСТРОЛОГОС и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра jorjeia.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняванетона неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  ralica@jorjeia.com, d.giurova@jorjeia.com

Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на jorjeia.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща   ralica@jorjeia.com, d.giurova@jorjeia.com

Други данни – освен посочената по-горе информация, АСТРОЛОГОС събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно АСТРОЛОГОС при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват АСТРОЛОГОС за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

АСТРОЛОГОС може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. АСТРОЛОГОС не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

АСТРОЛОГОС може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление .